Правила захисту конфіденційної інформації та особистих даних споживача Документ "Правила захисту конфіденційної інформації та особистих даних" (далі - "Правила захисту") визначають умови, за якими інтернет-магазин може збирати, зберігати та використовувати інформацію будь-якого виду, отриману про споживача під час його взаємодії з веб-сайтом, продуктами та сервісами магазину.

 1. ТЕРМІНОЛОГІЯ

1.1. У "Правилах захисту" використовуються наступні терміни: 1.1.1. "Керівництво інтернет-магазину" (далі - Керівництво) - особи, які займаються управлінням ресурсами веб-сайту. Вони представляють інтереси магазину, здійснюють обробку даних, наданих споживачем, встановлюють мету цієї обробки, контролюють процес їх обробки. 1.1.2. "Особисті дані" - інформація будь-якого виду, пов’язана з ідентифікованою або ідентифікованою особою. 1.1.3. "Обробка особистих даних" - будь-яка дія або сукупність дій, що виконуються з особистими даними споживача, включаючи збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення або зміну), використання, блокування, видалення або знищення. 1.1.4. "Конфіденційність особистих даних" - обов'язкове для виконання вимога щодо запобігання їх несанкціонованому розповсюдженню або розголошенню без згоди суб’єкта даних або наявності інших правових підстав. 1.1.5. "Споживач" - особа, що використовує інтернет для доступу до веб-сайту інтернет-магазину та його сервісів. 1.1.6. "Cookies" - маленький фрагмент даних, відправлений веб-сервером та збережений на комп’ютері користувача. 1.1.7. "IP-адреса" - унікальний мережевий адрес вузла у комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання веб-сайту інтернет-магазину споживачем означає його згоду з цими "Правилами захисту" і умовами обробки його особистої інформації. 2.2. У разі незгоди з умовами "Правил захисту", споживач зобов'язаний утриматися від використання сервісів інтернет-магазину. 2.3. Ці "Правила захисту" застосовуються лише до інтернет-магазину. Керівництво не контролює та не несе відповідальності за веб-сайти третіх осіб, на які споживач може перейти за посиланнями, доступними на сайті магазину. 2.4. Керівництво не перевіряє достовірність особистих даних, наданих споживачем.

 1. ПРЕДМЕТ "ПРАВИЛ ЗАХИСТУ"

3.1. Ці "Правила захисту" встановлюють зобов'язання Керівництва інтернет-магазину щодо невикористання та захисту особистих даних, які споживач надає за власною ініціативою при реєстрації на сайті або при оформленні замовлення для купівлі товару. 3.2. Особисті дані, які дозволено обробляти в рамках цих "Правил захисту", надаються споживачем шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті інтернет-магазину і включають наступну інформацію: 3.2.1. прізвище, ім'я, по батькові споживача; 3.2.2. контактний телефон споживача; 3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail); 3.2.4. адресу доставки товару; 3.2.5. місцезнаходження споживача. 3.3. Керівництво здійснює заходи, спрямовані на захист конфіденційності персональних даних споживача, як-от: IP-адреси, cookies, інформація про браузер, час доступу до сайту.

 1. ЦІЛІ ЗБОРУ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ СПОЖИВАЧА

4.1. Особисті дані споживача Керівництво інтернет-магазину може використовувати в цілях:

 • ідентифікації споживача, зареєстрованого на сайті;
 • надання споживачу доступу до персоналізованих ресурсів сайту;
 • встановлення з споживачем зворотного зв'язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання сайту, надання послуг, обробки запитів та заявок від споживача;
 • визначення місцезнаходження споживача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству;
 • підтвердження достовірності та повноти особистих даних, наданих споживачем;
 • створення облікового запису для здійснення покупок, за умови, що споживач дав згоду на створення облікового запису;
 • повідомлення споживачу про статус замовлення;
 • обробка та отримання платежів, підтвердження податкових або податкових пільг, а також оскарження платежу, якщо необхідно;
 • надання клієнту ефективної підтримки та технічної допомоги при проблемах, пов’язаних з використанням сайту;
 • надання (за згодою споживача) інформації про оновлення товарів, спеціальні пропозиції, інформаційні повідомлення, розсилки від імені інтернет-магазину або від імені його партнерів;
 • проведення рекламних кампаній за участю споживача (за його згодою);
 • надання доступу до сайтів або сервісів партнерів магазину, щоб отримати продукти, оновлення та послуги.
 1. МЕТОДИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ОСОБИСТИХ ДАНИХ

5.1. Обробка особистих даних споживача здійснюється необмежений термін будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах особистих даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів. 5.2. Споживач погоджується з тим, що Керівництво має право передавати особисті дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціям поштового зв’язку, виключно з метою виконання замовлення споживача, виконаного на сайті інтернет-магазину, включаючи доставку товару. 5.3. Особисті дані споживача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади лише на підставах та в порядку, встановлених законодавством. 5.4. У випадку втрати або розкриття особистих даних Керівництво інформує споживача про втрату або розкриття особистих даних. 5.5. Керівництво приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту особистої інформації споживача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб. 5.6. Керівництво разом із споживачем приймає всі необхідні заходи для запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розкриттям особистих даних споживача.

 1. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Споживач зобов'язаний: 6.1.1. Надати інформацію про особисті дані, необхідні для використання сайту інтернет-магазину. 6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про особисті дані у випадку зміни цієї інформації. 6.2. Керівництво зобов'язане: 6.2.1. Використовувати отриману інформацію тільки для цілей, зазначених у п. 4 цих "Правил захисту". 6.2.2. Забезпечити збереження конфіденційної інформації в таємниці, не розкривати без попереднього дозволу споживача, а також не продавати, обмінювати, опублікувати або розкривати передані споживачем особисті дані іншими способами, за винятком п. 5.2. та 5.3. цих "Правил захисту". 6.2.3. Вжити заходів для захисту конфіденційності особистих даних споживача відповідно до процедури, яка зазвичай використовується для захисту такого роду інформації

в існуючій практиці. 6.2.4. Блокувати особисті дані, що стосуються відповідного споживача, відразу ж після звернення або запиту споживача або його законного представника чи уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів даних на період перевірки, у випадку виявлення недостовірних даних або неправомірних дій.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Керівництво, яке не виконало свій обов'язок, несе відповідальність за збитки, завдані споживачу в результаті неправомірного використання особистих даних, відповідно до законодавства, за винятком випадків, передбачених п. 7.2. цих "Правил захисту". 7.2. У випадку втрати або розкриття Конфіденційної інформації Керівництво не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація: 7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розкриття. 7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Керівництвом. 7.2.3. Була розкрита зі згоди споживача.

 1. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. До звернення до суду із позовом за спорами, що виникають з взаємовідносин між споживачем і Керівництвом, обов'язковою є претензійна процедура (подання письмової претензії з пропозицією про добровільне вирішення спору). 8.2. Одержувач претензії, протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії. 8.3. При недосягненні угоди справа буде передана на розгляд до судової інстанції відповідно до чинного законодавства. 8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між споживачем і Керівництвом застосовується чинне законодавство.

 1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Керівництво має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди споживача. 9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. 9.3. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти через спеціальний розділ сайту інтернет-магазину. 9.4. Актуальна Політика конфіденційності розміщена на веб-сайті інтернет-магазину.